Skip to content Skip to footer

Eksistens og religion

tænkning mellem tradition og modernitet
Forfatter:Hannah Arendt

Et udvalg af artikler og essays fra den tyske mestertænker. Arendt undersøger tænkere som Kierkegaard, Heidegger, Augustin og Karen Blixen i et tænkningens rum, der for alt i verden må holdes åbent for diskussion og progression.

Yderligere information

Sidetal

187

Udgivelsesdato

02.04.2010

Serie Klims Kulturklassikere
Køb bogen

title Beskrivelse

Hannah Arendt er en af det 20. århundredes største tænkere. Gennem sine analyser af totalitarisme, kærlighed, erkendelse, moral, filosofi og politik har hun sat afgørende spor i den vestlige tænkning og inspireret generationer af tænkere.

Hun kendes ofte som en politisk filosof eller samfundstænker, men her præsenteres en tænker, der også er optaget af eksistentielle, religiøse og moralske spørgsmål.

I en række engagerede artikler diskuterer og analyserer Arendt en række tænkere, herunder Søren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Martin Heidegger, Karl Jaspers, Franz Kafka, Karl Marx, Platon, Augustin, Karen Blixen, lige som hun tager en række væsentlige temaer op fra eksistens¬filosofi, forholdet mellem moral og handling, litteraturens rolle i tænkningen og kristendommens funktion i det moderne.

Udvalget af tekster viser en litterært og religiøst interesseret tænker med et aktivt og inddragende forhold til europæisk kultur og tradition.

De udvalgte artikler demonstrerer, hvorledes hun forsøger at holde tænkningen åben, at give rum for samtalen med én selv (moral) og med andre (politik), og at dem, hun beundrer – herunder særligt Karen Blixen, Franz Kafka, Søren Kierkegaard og Karl Jaspers – netop er dem, der kæmper for at tænke og skrive nyt, hvorved de udvider rammerne for det mulige og tænkelige.

"... et fremragende udvalg af hendes essays, smukt oversat af Joachim Wrang. ... Nye læsere kan starte her, bl.a. takket være Thorups forbilledligt klare gennemgang af Arendts liv og værk i bogens efterord. Ikke et centralt spørgsmål lader han ubesvaret."
Politiken

"En samling af Hannah Arendts artikler bekræfter hendes væsentlighed ... Hannah Arendt er på en gang en spændende og en gennemsympatisk tænker, og de to ting går ikke altid hånd i hånd. Klim har fat i en meget lang ende inden for udgivelsen af filosofi og humanistisk teori på dansk."
Kristeligt Dagblad

"Der er ifølge Arendt hierarkiet mellem tanken og verden til fælles for Platon og Marx, men mennesket bestemmes forskelligt i antikken og i den moderne verden: Det daglige arbejde blev ringeagtet i antikken, hvor frihed fra arbejdet var en forudsætning for deltagelse i det politiske fællesskab, mens mennesket i den moderne verden bliver defineret ved sit produktivitet. Marx kommer til at betegne kulminationen, men samtidig også afslutningen på en filosofisk historie. Det er pointen i det bedste essay i den nye samling af essay, der nu udkommer på dansk under titlen: Eksistens og religion – tænkning mellem tradition og modernitet."
Rune Lykkeberg, Information

  • ISBN: 9788779556959
  • Oversætter: Joachim Wrang
  • Omslagsdesign: Joyce Grosswiler

Du kunne også være interesseret i...