Skip to content Skip to footer

Den fantastiske litteratur

en indføring
Forfatter:Tzvetan Todorov

Den fransk-bulgarske litteraturteoretiker Tzvetan Todorovs banebrydende bog om den fantastiske litteratur. Uomgængelig for enhver med interesse i litteraturens dybere lag.

Yderligere information

Sidetal

190

Udgivelsesdato

14.05.2007

Serie Klims Kulturklassikere
Køb bogen

title Beskrivelse

Tzvetan Todorov afstikker i denne banebrydende bog grænserne for en genre: Fantastikken placeres i et grænseområde mellem to tilstødende genrer, og et centralt element i bestemmelsen er læserens reaktion på fortællingens fantastiske hændelser.

Ifølge Todorov forudsætter det fantastiske, at et rationelt verdensbillede forefindes, så læseren, konfronteret med det tilsyneladende overnaturliges indgriben, må undres – og dermed bringes til en tøven.

Hvad er der her på færde? Er der en mulig naturlig forklaring? Eller må det anerkendes, at naturlovene kan sættes ud af kraft? Den gådefulde uro og tvivl, som forekomsten af det uforklarlige vækker hos aktørerne – i teksten såvel som hos læseren – er konstitutiv for genren.

Det er essentielt, at denne vaklen mellem modstridende forklaringsmodi opretholdes, for vælges den ene eller den anden, forlades også den fantastiske genre. Med afgørelsen bestemmes tekstens genremæssige tilhørsforhold.

Bogen anses for at være hovedværket inden for studiet af den fantastiske litteratur. Todorovs teori står ikke uanfægtet, men siden bogen udkom i 1970, har stort set enhver, der har forsket inden for feltet, relateret sig til Todorovs bestemmelser som et inspirerende udgangspunkt for teoretisk videreudvikling.

  • Originaltitel: Introduction à la littérature fantastique
  • ISBN: 9788779554351
  • Oversætter: Jan E. Gejel
  • Omslagsdesign: Lone Dalgaard