Skip to content Skip to footer

Musikterapi

Teori – Uddannelse – Praksis – Forskning. En håndbog om musikterapi i Danmark
Forfatter:Lars Ole Bonde

Dyk med denne bog ned i et spændende felt og for mange ukendt felt. Musikterapi er den systematiske brug af musicering – at synge, spille og lytte aktivt til musik – til at give mennesker nye muligheder. Musikterapi kan styrke fysiske eller psykiske handlemuligheder, inspirere til livskvalitet og håb i perioder med alvorlig sygdom og krise og eller blot facilitere legende udvikling og næring af kommunikationen og samværet med andre mennesker.

Bogen suppleres af følgende ressourcer

Rett syndom Elefant

 

Creative Souls

 

Yderligere information

Sidetal

545

Udgivelsesdato

11.11.2014

Køb bogen

title Beskrivelse

Musikterapi er den systematiske brug af musicering – at synge, spille og lytte aktivt til musik – til at give mennesker nye muligheder. Det kan være muligheder for at etablere eller genetablere manglende eller tabte fysiske eller psykiske handlemuligheder, det kan være muligheder for at finde livskvalitet og håb i perioder med alvorlig sygdom og krise, eller det kan være en legende udvikling og næring af kommunikationen og samværet med andre mennesker.

Musikterapeuten bruger relationen og det musikalske samvær til at imødekomme mange forskellige behov hos mennesker, der er født med svære handicaps eller er blevet ramt af alvorlig fysisk eller psykisk sygdom.

Musikterapi kan gøre en forskel i hele livsforløbet, i den allertidligste fase for moderen og det ufødte barn under svangerskabet, og i den allerseneste for den døende og de pårørende i livets sidste timer. Musikterapi er et behandlingstilbud til børn, unge, voksne og ældre med fysiske, psykiske, eksistentielle, åndelige og sociale problemer.

Bogen er skrevet af lærere og forskere på Aalborg Universitets musikterapiuddannelse, med bidrag fra norske og svenske kolleger. Den fokuserer på musikterapi i Danmark, men indeholder også afsnit om musikterapiens historie og om de internationalt vigtigste musikterapeutiske retninger. Der gøres rede for musikterapiens anvendelse inden for en lang række kliniske områder og for den dokumentation der findes for musikterapiens effekt.

  • Originaltitel: Musikterapi
  • ISBN: 9788779553972
  • Omslagsdesign: Christian Hvid