Skip to content Skip to footer

Introduktion til den kulturhistoriske virksomhedsteori

Forfatter:Hans Knutagård

En nytænkende bog, der vender op og ned på mange af de forestillinger om mennesket, som skildres i anden psykologisk og samfundsvidenskabelig litteratur.

Yderligere information

Udgivelsesdato

09.02.2013

Sidetal

184

Køb bogen

title Beskrivelse

Vi mennesker er hver eneste dag virksomme inden for forskellige områder, hvad enten vi arbejder eller dyrker forskellige fritidsaktiviteter. Det betyder bl.a., at vi handler, at vi gør noget.

Handlinger er en del af den proces, vi kalder for virksomhed. En dag kan beskrives som én kontinuerlig proces af forskellige virksomheder, der afløser hinanden. På grundlag af de erfaringer, vi gør os gennem vores daglige virksomheder, skabes der nye selvbilleder. Gamle selvbilleder bliver bekræftet, mens andre udfordres – alt afhængig af, hvilke virksomheder vi involverer os i, hvilke mennesker vi møder og samarbejder med eller kommer i konflikt med.

Men udviklingen af selvbilledet er også afhængig af, hvordan vi håndterer konflikterne, i hvor høj grad vi opnår vores mål og formår at tilfredsstille vores behov. Nogle virksomheder er rutinevirksomheder, andre kræver bevidst opmærksomhed og indebærer større udfordringer. Vi udvikler os og kvalificeres som handlende subjekter i en foranderlig omverden, der konfronterer os med stadig nye krav. Og vi er gennem vores virksomheder både delagtige i videreudviklingen og i den fortsatte produktion af disse kravstrukturer.

  • Originaltitel: Introduktion til verksomhetsteori
  • ISBN: 9788779555952
  • Oversætter: Joachim Wrang
  • Omslagsdesign: Joyce Grosswiler