Skip to content Skip to footer

Indføring i filosofi

Det sande, det gode og det skønne

I denne letoverskuelige introduktionstekst indbyder forfatteren sin læser til at fundere over erkendelsens, etikkens- og æstetikkens væsen.

Yderligere information

Sidetal

282

Udgivelsesdato

06.06.2008

Køb bogen

title Beskrivelse

Denne bog er en systematisk indføring i filosofi. Som undertitlen antyder, falder bogen i tre dele svarende til den traditionelle tredeling af filosofien i erkendelsesteori, etik og æstetik.

Bogens første del – ´det sande´ – gennemgår forskellige syn på viden, videnskab, forståelse og sprog.

Under titlen ´det gode´ undersøger forfatterne forskellige normative, etiske teorier, spørgsmålet om hvorvidt mennesket har en fri vilje samt hvad der kendetegner det menneskelige selv.

I bogens sidste del – ´det skønne´ – præsenteres centrale æstetiske teorier samt forholdet mellem kunst, moral og erkendelse.

“Indføring i filosofi” er en fascinerende og læsbar indføringsbog, der præsenterer filosofien på en pædagogisk og relevant måde.

"Glimrende indføring i det sande, det gode og det skønne fra to norske filosoffer ... kan vinde stor udbredelse som lærebog i forbindelse med undervisning."
Kristeligt Dagblad

"Forfriskende at læse en filosofiintroduktion med en anden indgangsvinkel ... letforståelig, indførende på et plan, som er tilstrækkeligt for at forstå filosofien, som fremlægges, og rig på gode eksempler."
LitteraturNu

"Men kan vi så ikke pege på noget negativt? Egentligt er det svært og dette af flere grunde. For det første har de to forfattere gjort deres forarbejde, om det kan der på ingen måde herske tvivl."
Michael Rasmussen, Refleks (Tidsskrift for Filosofi ved Syddansk Universitet)

  • Originaltitel: Det sanne, det gode og det skjønne
  • ISBN: 9788779554856
  • Oversætter: Joachim Wrang
  • Omslagsdesign: Joyce Grosswiler