Skip to content Skip to footer

Vejledning under nye vilkår

Forfatter:(red.) Forfatter:Thorbjørn J. Karlsen

Om de centrale aspekter af vejledning i det moderne samfund.

Yderligere information

Udgivelsesdato

31.08.2012

Sidetal

231

Køb bogen

title Beskrivelse

Bogen er central i diskussionen om vejlederens ansvar og kompetence i vejledning, og den forståelse og praksis, som kan tillægges vejledning i uddannelse og erhvervsfunktioner.

I første del, ‘Vejledning og møder med det uforudsete’, bliver vejlederens møde med den, som bliver vejledt, drøftet. Anden del, ‘Vejledning og vores tid’, sætter vejledning ind i det senmoderne samfunds kontekster, og tredje del, ‘Vejledning og kollektive processer’, omhandler udviklings- og professionsfaglighed i vejledning.

Forfatterne repræsenterer forsknings- og uddannelsesmiljøer ved Høgskolen i Østfold, Norge, Universitetet i Tromsø, Karlstads Universitet og Stockholms Universitet, der især har forsket i skole- og førskoleområdet.

"Jeg er enig i, at bogen er anvendelig som inspirationskilde for undervisere og vejledere i professionsbacheloruddannelserne samt i efter- og videreuddannelserne."
Anne Vinther Schmidt, Uddannelsesnyt

  • Originaltitel: Vejledning under nye vilkår
  • ISBN: 9788771291537
  • Omslagsdesign: Christian Hvid