Skip to content Skip to footer

Tankens glæde

efterskrift til Hans-Jørgen Schanz
Forfatter:Jakob Bek-Thomsen

17 kritisk-konstruktive læsninger af den indflydelsesrige idéhistoriker Hans-Jørgen Schanz’ tænkning gennem årene.

Yderligere information

Sidetal

356

Udgivelsesdato

24.08.2022

Køb bogen

title Beskrivelse

Hans-Jørgen Schanz (1948-2022) var i mere end 50 år en af de mest tænksomme og væsentlige danske åndsskikkelser. Som professor var han den bærende og samlende kraft på Idéhistorie ved Aarhus Universitet. Men også i en bredere offentlighed har Schanz spillet en stor rolle, idet hans mange bøger og utallige foredrag gav ham et stort, folkeligt publikum. Forskningsmæssigt spændte han meget vidt over områder som metafysik, modernitet, politisk filosofi, kunstfilosofi, religionsfilosofi og teologi.

I denne bog bringes en række kritisk-konstruktive læsninger af, hvad Schanz’ tænkning gennem årene har givet anledning til. Ønsket er at belyse hans tænknings efterliv og de måder, hvorpå hans læsninger og tekster til stadighed er til inspiration. Ud over de 17 bidrag fra forskellige forskningskolleger indeholder bogen Schanz’ sidste omfattende tekst om forholdet mellem Adorno og Arendt samt en fyldig bibliografi.

“Denne bog om den skelsættende aarhusianske idéhistoriker Hans-Jørgen Schanz (1948-2022) stiller alle de rigtige spørgsmål … Slutteligt præsenterer ‘Tankens glæde’ på sin vis bidrag til løsningen af et problem og introduktionen af et nyt. De mange bidrag fører nemlig bevis for, at Schanz' forfatterskab egentlig ikke var historisk arbejde – kontekstualisering eller historisering af idéer – men filosoferen slet og ret. Manden, der inkarnerede Idéhistorie, var ikke idéhistoriker. Han var filosof. Og således er der stadig mere at sige. Et resultat, der ville have glædet manden selv.”
Rasmus Vangshardt, Kristeligt Dagblad

  • ISBN: 9788772048697
  • Omslagsdesign: Malene Rauhe