Skip to content Skip to footer

Skrive for at lære

faglig skrivning i de videregående uddannelser
Forfatter:Olga Dysthe

En bog, der er relevant for alle, som beskæftiger sig med eller interesserer sig for faglig skrivning i teori og praksis. Gennem øvelser, råd og erfaringsdelinger, vejleder Skrive for at lære i skrivningsprocessen, både til den, der skriver alene og de, som skriver sammen.

Yderligere information

Sidetal

199

Udgivelsesdato

30.11.2001

Serie Pædagogik til tiden
Køb bogen

title Beskrivelse

Skrive for at lære giver en indføring i skrivning som proces fra den første idé til den sidste reference, og bogen viser, at skrivning er et vigtigt redskab til læring og tankeudvikling.Det at skrive godt kræver mere end færdigheder og teknik; man må også kunne tænke fagligt. At lære at skrive fagtekster indebærer derfor at skrive sig ind i en fagkultur. Skrivning er ikke blot en nødvendig studiekompetence og en væsentlig erhvervskompetence. Skrivning er også en meget vigtig læringsstrategi.

Skrive for at lære giver en indføring i skrivning som proces fra den første idé til den sidste reference, og bogen viser, at skrivning er et vigtigt redskab til læring og tankeudvikling. Læseren bliver præsenteret for forskellige måder at læse og tage notater på, forskellige skrivestrategier og forskellige fremgangsmåder med hensyn til strukturering af en faglig tekst. Logskrivning, knyttet til feltarbejde og praksis, bliver udførligt behandlet.

Bogen giver praktiske råd om individuel skrivning, om arbejde i skrivegrupper, om fællesskrivning af tekster og brug af elektroniske kommunikationsmidler og Internet.

Derudover giver den råd om at starte skrive- og responsgrupper og vejledning i skrivning, og den drøfter nye arbejds- og vurderingsformer, knyttet til portefølje- eller mappevurdering. Den giver også råd om, hvordan det enkelte fagmiljø kan organisere og integrere skriveoplæring i studiet, for eksempel gennem skriveværksted.

Skrive for at lære henvender sig primært til de studerende på de videregående uddannelser, men bogen er relevant for alle, som på en eller anden måde er engageret i faglig skrivning. Den vil også være af interesse for lærere, vejledere, kursusholdere og andre, som arbejder med studiekvalitet.

  • Originaltitel: Skrive for at lære
  • ISBN: 9788779551084
  • Oversætter: Ib Høy Hansen
  • Omslagsdesign: Joyce Grosswiler