Skip to content Skip to footer

Dannelse der virker

Forfatter:Alexander von Oettingen Forfatter:Christina Hvas Andersen Forfatter:Leo Komischke-Konnerup Forfatter:Niels Buur Hansen

efterskolens pædagogik

Jeg har mødt nogle mennesker her, som jeg aldrig før i mit liv havde troet, jeg ville møde. Altså, nogle personligheder, som er helt vildt anderledes.”
Sådan skriver Kristian og peger på, hvad efterskolen bl.a. betyder for unge menneskers uddannelses- og dannelsesvej.

Yderligere information

Udgivelsesdato

21.02.2011

Sidetal

188

Køb bogen

title Beskrivelse

I denne overraskelse, som Kristian oplever sammen med tusinder af andre unge på landets efterskoler, findes  ’hemmeligheden’ bag efterskolens dannelsesprojekt. Her bliver det tydeligt, at efterskolens særlige pædagogik yder et afgørende bidrag til unge menneskers almene dannelsesproces. Ved at deltage i venskabelige relationer, ved at dele interesser med andre og ved at indgå i et intergenerationelt fællesskab udvider eleverne deres selvtillid, selvværd og selvagtelse. Efterskolens samvær gør en forskel, som bevæger og forandrer – livet igennem!

Denne bog bygger på en almenpædagogisk og dannelsesteoretisk undersøgelse af efterskolen som pædagogisk institution. Gennem to år har skoleforskere ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i samarbejde med efterskoleforeningen undersøgt og dokumenteret efterskolens dannelsesprocesser og deres betydning – både for den enkelte og for samfundet. Bogen er således et bidrag til den evigt aktuelle diskussion om efterskolens betydning, og den forsøger at give en række bud på, hvordan efterskolens særlige pædagogik kan udvikles.

"Lad det være sagt med det samme: Læsningen af bogen 'Dannelse der virker – efterskolens pædagogik' er en sand fornøjelse. Bogen har meget at byde på for såvel den erfarne efterskolelærer, der med bogen vil få udvidet og nuanceret sin almenpædagogiske og didaktiske tilgang til efterskolelivet, som den unge lærer, der står overfor en til tider uoverskuelig efterskolevirkelighed, og som med bogen får et begrebsapparat at begribe efterskolen med. Også for den udenforstående – og dermed i en almenpædagogisk debat i almindelighed – har bogen noget at bidrage med, idet den sætter begreb på efterskolens særlige muligheder og styrker. ... uden tvivl det grundigste og mest gennemarbejdede bidrag til beskrivelsen af efterskolens pædagogik og dannelsesdidaktik siden Ulla Ambrosius Madsens ph.d.-afhandling fra 1994, og som sådan skal den hermed på det kraftigste være anbefalet."
Efterskolen

  • Originaltitel: Dannelse der virker
  • ISBN: 9788779559042
  • Omslagsdesign: Christian Hvid