Skip to content Skip to footer

Mellem ledere

uddannelsesledelse som problem eller svar?
Forfatter:(red.) Forfatter:Dion Rüsselbæk Hansen Forfatter:Jakob Ditlev Bøje

“Der kan skrives og forskes og formidles meget mere om de temaer, som læseren stifter bekendtskab med i ‘Mellem ledere. Uddannelsesledelse som problem eller ansvar’. Redigeringen er imidlertid meget vellykket, så bogen fremstår meget helstøbt. Læseren får kendskab til en bred kreds af fagfolks betragtninger og viden om moderne uddannelsesledelse. Sprog, begreber og forklaringer gør stoffet let tilgængeligt og nærværende. Teksten er aktuel og relevant for alle, der er optaget af, hvad ledelse er og kan.’
5 af 5 Marianne Bindslev, Uddannelsesbladet

Yderligere information

Sidetal

206

Udgivelsesdato

15.08.2016

Køb bogen

title Beskrivelse

Ledelse af uddannelse italesættes, tematiseres og problematiseres som aldrig før. Vi ser en lang række nye, konfliktuerende krav og forventninger, der knytter sig til ledelse i almindelighed og mellemledelse i særdeleshed. For at den øverste uddannelsesledelse kan fungere, er den tilsyneladende afhængig af nye former for mellemledelse i uddannelsesinstitutionerne. Dermed er der snart ikke den proces, den praksis, det subjekt og det sagsforhold, der ikke skal gøres til genstand for konstant ledelsesmæssig bevågenhed.

Spørgsmålet er, hvad det betyder for kerneydelsen uddannelse? Hvilken betydning får det, at særligt mellemledelsen i tiltagende grad både skal tage ansvar for og stå til ansvar for kerneydelsen? Hvilke tidstypiske spørgsmål er ledelse svaret på, og hvilke problemer antages ledelsen at kunne løse? Hvad betyder ændrede ledelsesformer for forholdet til de professionelle? Hvilke konsekvenser kan den omsiggribende ledelse få for uddannelsesmæssige forhold såsom demokrati, frihed og kritik?

Denne antologi diskuterer disse spørgsmål gennem bidrag fra forskere inden for feltet. Bogen giver ikke entydige svar, men peger på en række afgørende udfordringer, dilemmaer og paradokser, som ledere i uddannelsesinstitutioner – og særligt den stadig voksende gruppe af mellemledere – må forholde sig til.

"Der kan skrives og forskes og formidles meget mere om de temaer, som læseren stifter bekendtskab med i ‘Mellem ledere. Uddannelsesledelse som problem eller ansvar’. Redigeringen er imidlertid meget vellykket, så bogen fremstår meget helstøbt. Læseren får kendskab til en bred kreds af fagfolks betragtninger og viden om moderne uddannelsesledelse. Sprog, begreber og forklaringer gør stoffet let tilgængeligt og nærværende. Teksten er aktuel og relevant for alle, der er optaget af, hvad ledelse er og kan.’
5 af 5 Marianne Bindslev, Uddannelsesbladet

  • Originaltitel: Mellem ledere
  • ISBN: 9788771298710
  • Omslagsdesign: Christinna Lykkegaard Nilsson