Skip to content Skip to footer

Kommunikation i organisationer

indføring i kommunikationsteori og kommunikationsteknikker
Forfatter:Carl Erik Grenness

Velegnet for ledere på alle niveauer. Med baggrund i psykologisk forskning om kommunikation viser Carl Erik Grenness, hvordan kommunikativ viden kan omsættes direkte til handling.

Yderligere information

Sidetal

221

Udgivelsesdato

16.12.1999

Serie Pædagogiske linjer
Køb bogen

title Beskrivelse

Mellemmenneskelig kommunikation er selve livsnerven i alle organisationer. Kommunikativ kompetence er derfor en helt afgørende forudsætning for effektiv ledelse, uanset organisationsform og ledelsesniveau. Mellemmenneskelig kommunikation er selve livsnerven i alle organisationer. Kommunikativ kompetence er derfor en helt afgørende forudsætning for effektiv ledelse, uanset organisationsform og ledelsesniveau.

Den store interesse i vor tids samfund for viden om og træning i kommunikation, skyldes imidlertid ikke blot den positive betydning, som god kommunikation har for organisationens daglige gøremål. Lige så vigtigt er det, at kommunikationssvigt er en af de vigtigste grunde til manglende produktivitet og trivsel i organisationer, fordi selv mindre sammenbrud i kommunikationen kan føre til mellemmenneskelige konflikter, indre spændinger og stress.

Kommunikation i organisationer giver en baggrundsviden, som umiddelbart kan omsættes til handling. Bogen vil være velegnet for ledere på alle niveauer. Den fremstiller stof fra nyere psykologisk forskning om kommunikation, som kun i meget begrænset udstrækning er behandlet i anden dansk faglitteratur. Bogen vil derfor også kunne bruges med stort udbytte af studerende ved universiteter, pædagog- og lærerseminarier og pædagog- og lærerhøjskoler.

  • Originaltitel: Kommunikasjon i organisasjoner
  • ISBN: 9788777249044
  • Oversætter: Birgitte Maj Aagaard
  • Omslagsdesign: Joyce Grosswiler
  • Forord / Efterskrift: Red. Kirsten Krogh-Jespersen, Jørgen Kuhlmann & Andreas Striib