Skip to content Skip to footer

Kant om race

Forfatter:Immanuel Kant

Oplysningstidens raceteorier og racisme har siden 1990’erne påkaldt sig opmærksomhed i en bredere international offentlighed og blandt diverse forskningsmiljøer. Desværre er de samfundskritiske, historiske og filosofiske spørgsmål, som dermed rejses, kun sporadisk blevet taget op i en dansk kontekst, hvor denne form for opgør med den europæiske koloniale arv derfor sjældent har gjort sig gældende.

Yderligere information

Udgivelsesdato

05.05.2024

Køb bogen

title Beskrivelse

Selvom det er almindeligt kendt, at en tænker som Immanuel Kant definerede oplysningsprojektet, synes det således at være gået ubemærket hen, at Kant også var med til at grundlægge de teorier, der siden skulle blive til den biologiske racisme. I de udvalgte tekster argumenterer Kant for en naturhistorisk definition af race-begrebet, med det formål at underinddele den menneskelige art ud fra dens herkomst.

Kants raceteori kan dermed forstås som et forsøg på at forene den humanistiske idé om en universel menneskehed med indsigter fra den spirende biologividenskab.

  • ISBN: 9788772048772
  • Oversætter: Jacob Bo Lautrup Kristensen
  • Omslagsdesign: Malene Rauhe