Skip to content Skip to footer

Det vurderende øje (2. udg.)

Hvordan kan jeg blive en bedre lærer og vejleder? Det er et spørgsmål, som de
fleste lærere og studerende givetvis ofte er optaget af. I læreruddannelsen bliver der lagt vægt på teoristudier, træning og refleksion, og disse elementer er alle nødvendige for at udvikle professionalitet som lærer.

Yderligere information

Udgivelsesdato

01.08.2013

Sidetal

160

Køb bogen

title Beskrivelse

Hvis man ønsker at reflektere over egen praksis, kan der imidlertid rejses et
vigtigt spørgsmål: Hvor godt et overblik har jeg egentlig over, hvad der sker i
praksis? Hvor godt er jeg i stand til faktisk at se mine elever, studerende og
kommunikere mine iagttagelser? Hvor godt ser jeg min undervisning eller min
vejledning? Det er det, denne bog handler om – hvordan man som lærer eller
studerende kan gå frem for bedre at se sin praksis.

Forfatteren giver en grundig indføring i observation som fænomen og metode og redegør for blandt andet logskrivning, interview og spørgeskema. Bogen
indeholder desuden et kapitel om audio-/videoobservation. Derudover drøftes
valg af metode, analyse af information og konstruktiv brug af information som
grundlag for pædagogisk udviklingsarbejde. Etiske overvejelser i
observationsarbejde belyses også.

Formålet med bogen er at give lærerstuderende, lærere og praktikvejledere en
indføring i observation og vurdering som et redskab til at udvikle pædagogisk
professionalitet. Bogen kan derfor blive et vigtigt værktøj for lærerteam, i
lærerstuderendes praktik og arbejde med empiri i studier og opgaveskrivning.

  • Originaltitel: Det vurderende øyet
  • ISBN: 9788771292992
  • Oversætter: Alf Andersen
  • Omslagsdesign: Joyce Grosswiler