Skip to content Skip to footer

Relationer og identitet

Forfatter:Esper Sørensen

Et manifest om behovet for Åben Dialog

Yderligere information

Sidetal

138

Udgivelsesdato

22.10.2022

Køb bogen

title Beskrivelse

Esper Sørensen slår i dette manifest på tromme for, at der er brug for et paradigmeskifte inden for behandlingen af psykiske sygdomme. Ved at reflektere over 40 års arbejde med og for unge med psykiske udfordringer konstaterer Esper Sørensen, at der er behov for et skifte fra et fokus på individer til et fokus på relationer. I bogen argumenteres der grundigt for, at psykiske sammenbrud må forstås som relationelle sammenbrud.

I bogen præsenteres en række aktuelle perspektiver, der alle sammen peger i retning af relationens betydning. Det diskuteres således, hvordan epigenetik, p-faktoren, et sociologisk, et pædagogisk og et pædagogisk-sociologisk perspektiv kan understøtte det konkrete arbejde i et relationelt perspektiv. Herudover diskuteres det, hvorledes nøgletermer som selv-og identitetsdannelse, livsfortællinger og kraftfelt kan aktualisere et blik på, hvordan individer udvikles og forandres.

Esper Sørensen er en af pionererne i forhold til at udvikle og anvende tilgangen Åben Dialog i Danmark. Bogen afsluttes således med en udfoldelse af, hvordan Åben Dialog-netværkssamtaler har vist sig at udgøre et alternativ til de mest almindelige tilgange til psykisk sygdom. Bogen anviser nye veje for hjælp til alle med psykiske udfordringer. Den er let tilgængelig, og kan læses af alle med interesse for dialogisk og relationelt arbejde i praksis.

  • Originaltitel: Relationer og identitet
  • ISBN: 9788772048871
  • Omslagsdesign: Malene Rauhe