Skip to content Skip to footer

Literacy i skolen

“‘Literacy i skolen’ er super aktuel i en dansk skolekontekst. Fokus er rettet mod udviklingen og ikke mindst videreudviklingen af børn og unges literacykompetencer … Udgivelsen kan anbefales til både lærerstuderende, lærere og læsevejledere, som med fordel kan bringe bogens pointer og diskussioner videre til skolens faglige miljø, da literacy ikke kun omhandler danskfaget, men alle skolens fag.”
Sofia Esmann Busch, Folkeskolen

Yderligere information

Sidetal

156

Udgivelsesdato

20.08.2019

Serie Literacy og læring
Køb bogen

title Beskrivelse

Det at udvikle og videreudvikle børns og unges literacykompetencer en af skolens allervigtigste opgaver. Men hvorfor oplever nogle elever skolens måde at anvende sprog og tekster på som fremmed, mens andre meget tidligt synes at være fortrolig med skolens tekstkultur?

For at forstå de komplekse årsager til, at det forholder sig sådan, er det nødvendigt at undersøge både, hvad literacy er, hvordan vi socialiseres ind i tekstens verden, hvad der er typisk for elevernes egne tekstpraksisser over for skolens måder at bruge tekster på, og hvilken slags literacyundervisning børn og unge har brug for i et stadig mere tekstliggjort samfund.

Forfatteren introducerer til literacy som praksis- og forskningsfelt og afslutter med konkrete råd til, hvordan man som lærer kan fremme en alsidig og bred literacykompetence hos eleverne.

"'Literacy i skolen' er super aktuel i en dansk skolekontekst. Fokus er rettet mod udviklingen og ikke mindst videreudviklingen af børn og unges literacykompetencer ... Udgivelsen kan anbefales til både lærerstuderende, lærere og læsevejledere, som med fordel kan bringe bogens pointer og diskussioner videre til skolens faglige miljø, da literacy ikke kun omhandler danskfaget, men alle skolens fag."
Sofia Esmann Busch, Folkeskolen

  • Originaltitel: Literacy i skolen
  • ISBN: 9788772043999
  • Oversætter: Mette Bak Bjerregaard
  • Omslagsdesign: Sofie Poulsen