Skip to content Skip to footer

Kvalitative analysemetoder i sundhedsforskning

Hvad er kvalitativ analyse, og hvordan og hvorfor gør vi, som vi gør, når vi analyserer inden for de sundhedsvidenskabelige traditioner?

Yderligere information

Sidetal

270

Udgivelsesdato

15.11.2018

Køb bogen

title Beskrivelse

Denne antologi har til formål både teoretisk og mere konkret og praksisnært at præsentere forskellige kvalitative analysemetoder inden for den humanistiske sundhedsforskning. Antologien tydeliggør de bagvedliggende traditioner og metodologier og demonstrerer, hvordan tradition, metodologi og den konkrete fremgangsmåde hænger sammen.

“Bogens metodemæssige bredde understreges af det interessante faktum, at forskerne kommer fra et bredt udsnit af danske og nordiske videregående uddannelses-og forskningsinstitutioner … Det fornemmes klart, at forfatterne har overblik over deres stof, kapitlerne er af høj kvalitet, men også af varierende sværhedsgrad … Kapitlerne er velforsynede med referencer til yderligere læsning, ligesom bogen udmærker sig ved et omfangsrigt stikordsregister samt et navneregister, der lister de teoretikere, hvis metoder omtales og anvendes i bogen. Kapitlerne er velforsynede med referencer til yderligere læsning, hvilket giver bogen praktisk håndbogskarakter.”
Raymond Kolbæk, Sygeplejersken

  • Originaltitel: Kvalitative analysemetoder i sundhedsforskning
  • ISBN: 9788772042350