Skip to content Skip to footer

Hverdagsliv og livsforløb

Forfatter:Ida Schwartz

Børne- og ungeliv handler i høj grad om at dele og deltage i
interesser, aktiviteter og læringsmuligheder med andre børn og unge. Bogen udforsker, hvordan en socialpædagogisk indsats kan styrke, at børn og unge bosat uden for eget hjem kan tage del i fællesskaber i samfundets mange forskellige udviklingssammenhænge.

Yderligere information

Udgivelsesdato

02.12.2013

Sidetal

274

Køb bogen

title Beskrivelse

Børn og unge bosat uden for eget hjem er afhængige af, at mange professionelle samarbejder om at skabe sammenhæng i deres hverdagsliv og livsforløb. Bogen argumenterer for at forstå den socialpædagogiske opgave som en tværprofessionel støtte til, at disse børn og unge udvikler en personlig livsførelse gennem deltagelse i fællesskaber i deres hverdagsliv og livsforløb. Det indebærer, at professionelle søger mere viden om, hvordan børnelivet former sig set ud fra børnenes perspektiver. En socialpædagogisk støtte, der ønsker at bakke op om børnenes livsførelse, må tage udgangspunkt i, hvordan børnene oplever krav, udfordringer og muligheder i deres hverdagsliv de forskellige steder, hvor de færdes.

  • Originaltitel: Hverdagsliv og livsforløb - Tværprofessionelt samarbejde om støtte til børn og unges livsførelse
  • ISBN: 9788771293500
  • Omslagsdesign: Inge Karrebæk