Skip to content Skip to footer

Genredidaktik – som en flerfaglig ressource i dansk

Forfatter:Benny Bang

En optegnelse over, hvad dansk-faget skal inkludere og ekskludere, og hvordan vi bedst bedriver danskundervisning i et flerfagligt øjemed.

Yderligere information

Sidetal

194

Udgivelsesdato

30.10.2010

Køb bogen

title Beskrivelse

Genredidaktik – som en flerfaglig ressource i dansk forsøger at skabe en sammenhæng mellem danskfagets mangeartede genrer og genreudvikling i et didaktisk perspektiv. Det er bogens ambition at etablere en facetteret genredidaktik, som indeholder en udvidelse af det traditionelle genrebegreb.

Bogen giver et nyt bud på en sammenhængende beskrivelse af danskfagets identitet, idet den med baggrund i genredidaktikken inviterer til en flerfaglig, multikulturel og kompleks forståelse af faget. Efter de seneste års fokus på instrumentelle kundskaber og færdigheder i danskfaget foreslår denne bog, at vi på ny giver os i kast med at diskutere fagets identitet og fagsyn på et kvalificeret grundlag.

Bogen rummer analyser af udvalgte danskfaglige og andetsprogsfaglige områder i tilknytning til de genreteoretiske overvejelser.Bogen henvender sig til lærerstuderende i dansk. Den kan desuden med fordel inddrages i forskellige efteruddannelsesaktiviteter for dansklærere o.a.

Bogen inviterer til debat, så den kan også være relevant for en bredere kreds af interesserede.

"Bogen er langtfra letlæst, den kræver tid og fordybelse, men de nye indsigter begynder at aflejre sig, efterhånden som man arbejder sig igennem og reflekterer over de begreber og problemstillinger, som bliver taget op. Den er ikke alene oplagt til læreruddannelsen, den kan absolut også anbefales til enhver dansklærer, der gerne vil rokkes i sin skråsikre opfattelse af, hvad danskundervisning er."
Tonny Hansen, Folkeskolen

  • ISBN: 9788779558427
  • Omslagsdesign: Joyce Grosswiler