Skip to content Skip to footer

Elevperspektiver

Forfatter:Ditte Christoffersen Forfatter:Micki Sonne Kaa Sunesen

Bliv med denne antologi klogere på, hvordan vi kan forbedre skolens praksis baseret på netop elevernes perspektiver – fremfor lærernes, pædagogernes eller andre fagprofessionelles ideer og tanker.

Yderligere information

Sidetal

226

Udgivelsesdato

01.03.2021

Køb bogen

title Beskrivelse

Hvordan ser skoledagen ud fra elevens perspektiv? Og hvordan kan vi benytte os af elevens perspektiv til at ændre og forbedre elevernes skolegang? Og hvilke tiltag kan vi lave for at inkorporere elevernes perspektiv i hverdagen på skolen? Netop disse spørgsmål og mange andre forsøger antologien Elevperspektiver at svare på.

Elevperspektiver er en samling artikler skrevet af et nøje udvalgt forfatterkorps, der med udgangspunkt i deres eget arbejde med elever og skolen blev inviteret til at komme med deres bud på, hvordan begrebet ‘Elevperspektiver’ kan forstås og anvendes. Dette kunne enten være som led i deres egen praksiserfaring som lærere eller pædagoger eller baseret på deres egne forskning gennem empiriskforankrede undersøgelser – alt sammen med det mål for øje at komme med bud på forbedringer til skolens praksis baseret på en nysgerrighed på netop elevernes perspektiver.

Bogen er opdelt i tre dele, hvoraf første del er en bred undersøgelse af begrebet ‘elevperspektiver’ – både hvordan det har ændret sig rent historisk, men også hvordan det kommer til udtryk i nutidens skole og hvordan man som fagprofessionel kan tilgå elevernes perspektiv. Anden del går ind i en diskussion om, hvorfor det er nødvendigt og vigtigt at medtænke elevperspektiver i skolen som praksisform. Vi kommer tæt på marginaliserede elever, elevers kamp med kedsomhed og hvor vigtig relationen mellem lærer og elev er for elevernes skolegang. Tredje del er mere praksisorienteret og kommer med konkrete bud på, hvordan man kan benytte sig af elevperspektiverne og inkorporere dem til at skabe en mere engageret og deltagende skolegang for eleverne.

"Læreres og pædagogers perspektiv på elever – og deres forståelse af elevers perspektiv på skolen – betyder meget for børn og unges faglige, sociale og personlige udvikling, lyder et budskab i en spændende antologi." Thorkild Thejsen, Folkeskolen "Det er en både god og velfunderet udgivelse, som sætter fokus på nogle væsentlige problematikker i elevers skoleliv og viser veje frem. En oplagt udgivelse at fordybe sig i på lærer- og pædagoguddannelsen." Henrik Munch Jørgensen, Lektørudtalelse

  • Originaltitel: Elevperspektiver
  • ISBN: 9788772047003
  • Illustrator: Christinna Lykkegaard Nilsson