Skip to content Skip to footer

Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder

Denne bog formidler resultaterne af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om forholdene på danske døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder og om, hvad der karakteriserer de børn og unge, som er anbragt på de to typer af institutioner. Den sætter derudover fokus på institutioner med interne skoler og de børn og unge, der modtager deres undervisning på en intern skole, og formidler analyser af stabilitet og mangel på samme for de børn og unge, der er anbragt på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.

Med bidrag af: Signe Hald Andersen, Anne Sofie

Yderligere information

Sidetal

498

Udgivelsesdato

03.08.2022

Køb bogen

title Beskrivelse

Vi har en meget begrænset viden om, hvilke børn og unge der i dag anbringes på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Denne undersøgelse belyser de anbragte børn og unges fordeling på køn, alder, etnisk oprindelse, anbringelseslængde og anbringelsestyper. Der formidles ligeledes viden om børnenes og de unges anbringelsesårsager samt anbringelseshistorik, herunder børnenes og de unges særlige behov, psykiatriske diagnoser, skolegang med videre. Desuden belyses børnenes og de unges sociale relationer, herunder relationer til forældre, søskende og jævnaldrende.

Endvidere formidles undersøgelsens resultater på en række områder i forhold til børnenes og de unges fraflytninger, herunder hvor de flytter hen, om fraflytningen er planlagt samt hvor mange af de fraflyttede unge over 17 år, som modtager efterværn. Endelig formidles viden om selve anbringelsesprocessen, herunder om baggrunde for kommunens valg af anbringelsessted, inddragelse af institutionen og samarbejdet med den anbringende kommune samt inddragelse af børnene og de unge og deres forældre i forbindelse med valget af anbringelsesforanstaltning

  • Originaltitel: Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder
  • ISBN: 9788772048642
  • Illustrator: Anker Emil Anton Libak Simonsen
  • Omslagsdesign: Malene Rauhe