Skip to content Skip to footer

Ren formativ evaluering i skolen

Forfatter:Jesper Bruun Forfatter:Per Lauvås

Evaluering og især måden, evalueringen gøres på, er af enorm betydning for elevernes læring.

Yderligere information

Sidetal

299

Udgivelsesdato

01.03.2021

Serie Lærerens grundfaglighed
Køb bogen

title Beskrivelse

Denne bog er især skrevet for lærere og lærerstuderende. Vi ønsker at dele nogle tanker om ren formativ evaluering, som kan gøre arbejdet som lærer mindre tidskrævende samtidig med, at eleverne lærer bedre, mere og med mindst mulig stress.

Evaluering og især måden, evalueringen gøres på, er af enorm betydning for elevernes læring.

Det er bogens hovedpointe, at formativ og summativ evaluering skal holdes så adskilt som muligt. Mens summativ evaluering bruges til at vurdere, om den ønskede læring er opfyldt, bruges formativ evaluering til at støtte læringen, mens den sker og videre frem.

Feedback i form af begrundelsen for en karakter er noget andet end feedback, som eleven både skal tage til sig og anvende videre i læringsprocessen. Sidstnævnte er netop formativ evaluering og kan sikres ved mindre arbejdsindsats fra lærerens side. Dermed burde den rene formative brug af evaluering være attraktiv for både elever og lærere, men her er vi oppe imod en lang tradition for uhensigtsmæssig sammenblanding af formativ og summativ brug af evaluering i uddannelsessystemet.

‘Ren formativ evaluering i skolen’ udfordrer denne tradition og giver konkrete bud på forskningsbaserede og veldokumenterede alternativer til den eksisterende evalueringspraksis, som kan øge læringen og mindske arbejdspresset for både lærere og elever i grundskolen og gymnasiet.

Evaluering og især måden, evalueringen gøres på, er af enorm betydning for elevernes læring.

  • ISBN: 9788772046389
  • Omslagsdesign: Christinna Lykkegaard Nilsson