Skip to content Skip to footer

Psykologisk tryghed og kollektiv mestring

Forfatter:Peter Andersen

vejen til en kollaborativ kultur

“En god nødvendig og velskrevet bog, der er et rigtig godt værktøj i dagligdagen.”
Boy Olesen, Lektørudtalelse

Yderligere information

Sidetal

162

Udgivelsesdato

23.09.2021

Køb bogen

title Beskrivelse

Formålet med denne bog er at sætte fokus på vigtigheden af at skabe en kollaborativ kultur i sin organisation. En kollaborativ kultur baserer sig på et trygt og lydhørt miljø, hvor der gennem et tæt samarbejde mellem ledere, lærere, pædagoger og ressourcepersoner på tværs af faggrænser bliver skabt grobund for, at man sammen kan løse komplekse problemstillinger i hverdagen. De to vigtigste komponenter i skabelsen af en kollaborativ kultur er psykologisk tryghed og kollektiv mestring.

Psykologisk tryghed er bl.a. et udtryk for, at man som frontpersonale føler sig tryg og sikker nok i sin organisation til at turde dele ud af sine erfaringer med kerneydelsen, da man som frontpersonale er tæt på det i hverdagen. Tillige skal en lydhør organisation lytte til frontpersonalets erfaringer og forslag til ændringer og sørge for, at det kommer videre op i systemet. Kollektiv mestring er den fælles tro på, at vi som kollektiv kan gøre en forskel. Så hvis der er tryghed og en kollektiv tro på, at vi sammen kan mestre, så er fundamentet lagt til en organisations kollaborative kultur.

Bogen henvender sig i særlig grad til medarbejder- og ledelsesteams på skoler, i dagtilbud og i kommuner, hvis fokus er på det kollektive samarbejde og en øget medindflydelse til frontpersonalet (lærerne og pædagogerne). Derudover er den også oplagt til lærernes, pædagogernes og ledernes grund- og efteruddannelse. Bogen skal ikke alene læses, den kan også bruges som et praktisk hjælpemiddel, da den gennem teori, eksempler og konkrete øvelser introducerer og vejleder til, hvordan man bedst skaber en kollaborativ kultur.

Psykologisk tryghed og kollektiv mestring – vejen til en kollaborativ kultur’ er skrevet, da vi i uddannelsessystemet samt på skole- og dagtilbudsområdet udfordres af stadig mere komplekse opgaver – fx i forhold til inklusion, frafald, differentiering og fravær.

 

"En god nødvendig og velskrevet bog, der er et rigtig godt værktøj i dagligdagen."
Boy Olesen, Lektørudtalelse

"Sproget er lettilgængeligt, og bogen insisterer på at dagsordensætte en kulturforandring, der udvikler de professionelles samarbejde og løfter det til nye højder. Jeg kan varmt anbefale bogen til alle aktører omkring skolen, der på hver sin måde skal bidrage ind i en sådan udvikling. Det er bare med at komme i gang." Christina Hostrup, Folkeskolen.dk

  • Originaltitel: Psykologisk tryghed og kollektiv mestring
  • ISBN: 9788772047355
  • Omslagsdesign: Christinna Lykkegaard Nilsson