Christian Horn

Christian Horn (1972) er magister i filosofi og arbejder med, hvordan filosofiske tanker og ideer kan bringes i anvendelse i hverdagens samtaler, møder, beslutningsprocesser m.m. Christian har arbejdet praktisk med filosofien som scholarstipendiat i emnet “børn og filosofi”, som konsulent og underviser, som frivillig i Hammel Neurocenters etiske komite og som lektor på Erhvervsakademi Aarhus, hvor Christian i dag arbejder med lederuddannelser og praksisnære forskningsprojekter. Christian er også forfatter til bogen Filosofien i hverdagen og medforfatter til bogen Humaniora – erhvervslivets nye grundstof.