Aristoteles

Aristoteles (f. 384 f.Kr., død 322 f.Kr.) var en græsk filosof. Han og Platon regnes for dem, der har haft størst indflydelse på den vestlige verdens tanker. Aristoteles mildnede Platons ganske idealistiske position i sin abstraktionslære, idet han i stedet for at tale om fænomener som forvrængede afspejlinger af ideerne talte om materie og form, som gennem sammensmeltning bliver til virkelighed: formen er derfor iboende stoffet.

Foruden oversættelserne af Aristoteles’ egne værker (Metafysik , Tre naturfilosofiske skrifter) har Klim udgivet Michael Vernersens Introduktion til Aristoteles’ Metafysik.