Pædagogik til tiden


PTT 1
Andreas Striib
Undervisning


PTT 2
Mads Hermansen
Læringens univers


PTT 3
Lauvås, Lycke & Handal

Kollegavejledning i skolen


PTT 4
K. Krogh-Jespersen, J. Kuhlmann & A. Striib (red.)
Lærer i tiden


PTT 5
B. Nabe-Nielsen
Pædagogisk argumentation


PTT 6
Nora Lindén
Stilladser om børns læring


PTT 7
Colnerud & Granström
Respekt for lærere


PTT 8
Erling Lars Dale
Pædagogik og professionalitet


PTT 9
Tron Inglar
Lærer og vejleder


PTT 10
J.T. Hansen & K. Nielsen (red.)
Stilladsering


PTT 11
Andy Hargreaves
Nye lærere, nye tider


PTT 12
H. Thuen & S. Vaage (red.)
Opdragelse til det moderne


PTT 13
Erling Lars Dale
Etik og moral i uddannelsessystemet


PTT 14
Wolfgang Klafki
Dannelsesteori og didaktik


PTT 15
Dysthe, Hertzberg & Hoel
Skrive for at lære


PTT 16
Ning de Coninck-Smith
Skolen, lærerne, eleverne og forældrene (Udsolgt)


PTT 17
Handal & Lauvås
På egne vilkår


PTT 18
Tove Kvernbekk (red.)
Pædagogik og lærerprofessionalitet


PTT 19
Cato R.P. Bjørndal
Det vurderende øje


PTT 20
Sverre Moe
Systemisk - konstruktivistisk pædagogik


PTT 21
Hargreaves & Fullan
Hvad er værd at kæmpe for – i skolen?


PTT 22
Hargreaves & Fullan
Hvad er værd at kæmpe for – udenfor?


PTT 23
S.T. Graf & K. Skovmand (red.)
Fylde og form. Wolfgang Klafki  i...


PTT 24
Aili, Persson & Persson
Mentorskab


PTT 25
Trygve Bergem
Læreren i etikkens modlys


PTT 26
Terje Ogden
Social kompetence og problemadfærd i skolen


PTT 27
Olga Dysthe
Ord på nye spor - indføring i procesorienteret...


PTT 28
Andy Hargreaves
Undervisning i videnssamfundet uddannelse i en...


PTT 29
Kirsten Krogh-Jespersen
Lærerprofessionalitet – illusion og vision!


PTT 30
William Ayers
At undervise – en lærers rejse


PTT 31
Kirsten Krogh-Jespersen
Om undervisning – en bog til almen didaktik


PTT 32
Jan-Olav Henriksen
Menneskesyn – historisk arv og varig aktualitet


PTT 33
Gert Biesta
God uddannelse i målingens tidsalder
PTT 34
Claus Madsen (red.)
Grundbog i pædagogik til lærerfaget
PTT 35
Luciano Rondanini
Hjerte og intellekt i undervisningen af børn og unge med handicap
PTT 36
Hans Knutagård
Introduktion til den kulturhistoriske virksomhedsteori
PTT 37
Klaus Prange
Pædagogikkens etik – normative aspekter af den opdragende handlen
PTT 38
Karin Rönnerman (red.)
Aktionsforskning i praksis
PTT 39
Gert J.J. Biesta
Demokratilæring i skole og samfund
PTT 40
Thomas Nordahl (red.)
Bedre læring for alle elever
PTT 41
Jorun Buli-Holmberg, Sven Nilsen (red.)
Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning
PTT 42
Gert J.J. Biesta
Den smukke risiko
PTT 43
Kaj Smedemark
Læringens biologi og undervisning der virker


 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N