Det nationale videncenter for læremidler, Læremiddel.dk, har gennemført et større udviklingsprojekt med fokus på forholdet mellem læreplaner, læremidler og skolens praksis. Resultatet er udgivelsesserien Mål og midler, der præsenterer analyser af både læreplaner og læremidler i fagene. Læremiddeltrekanten er projektets læremiddeldidaktiske grundmodel, og af læremiddeltrekanten springer Læremiddeltjek – en model til vurdering og sammenligning af læremidler.

Med Læremiddeltrekanten som optik analyseres udvalgte læremidlers tilgængelighed, progression, differentiering, udtryk, indhold og aktivitet med udvalgte eksempler på analyser af web- og bogbaserede læremidler.

Tilgangene til læremiddelanalysen varierer med fag og forfattere, men fælles for dem er, at de betjener sig af begreber og modeller fra Fælles mål og midler. Et fags didaktik må naturligt tage farve af faget og dets karakteristiske indholds-, udtryks- og aktivitetsformer.

De fagdidaktiske bøger er skrevet af undervisere fra læreruddannelsesstederne på professionshøjskolerne Lillebælt, Sjælland og Syddanmark i regi af det nationale videncenter for læremidler, Læremiddel.dk.

Du kan abonnere på serien her og få tilsendt bøgerne på udgivelsesdagen.


Serien redigeres af Thomas Illum Hansen og Keld Skovmand.

Thomas Illum Hansen og Keld Skovmand
Fælles mål og midler. Læremidler og læreplaner i teori og praksis

Køb ebogen hos en ebogsforhandler. Fx her.

Stefan Ting Graf, Jens Jørgen Hansen, Thomas Illum Hansen (red.)
Læremidler i didaktikken – didaktikken i læremidler
Annemari Munk Svendsen
Idræt
Jens Aage Poulsen
Historie
Benthe Fogh Jensen, Helle Libenholt, Keld Skovmand og Finn Sørensen
Fremmedsprog – tysk og engelsk
Povl Hansen, John Schou, Lotte Hofer Skinnebach
Matematik
Thomas Illum Hansen
Dansk
Knud Erik Christensen, Henrik Marxen, Keld Skovmand
Billedkunst
 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N