Literacy og læring


‘Literacy og læring’ er en udgivelsesserie fra forlaget Klim. Literacy er ikke noget fast, statisk begreb, men snarere en forståelsesramme for brug af sprog og sprog i brug. Literacy er kompetencen til at kunne deltage i alle de sociale og kulturelle sammenhænge, hvor skrift og andre symbolsprog indgår, og literacy udvikles gennem kommunikation, læsning, fremstilling og fortolkning.

Seriens udgivelser repræsenterer forskellige aspekter af literacybegrebet med det fællestræk, at de baserer sig på den nyeste forskning inden for området, hvad enten det er en teoretisk grundbog eller en mere praksisorienteret udgivelse. Serien henvender sig til pædagoger, undervisere, læsevejledere og studerende på alle trin i uddannelsessystemet.

Serien erstatter Læsevejlederen.Marte Blikstad-Balas
Literacy i skolen
Trygve Kvithyld, Trude Kringstad, Gurli Melby
Gode skrivestrategier

Dagrun Skjeldbred, Aslaug Veum (red.)
Literacy i læringskontekster

Carina Fast
At læse og skrive i børnehaven

Lene Storgaard Brok, Mette Bak Bjerregaard, Klara Korsgaard
Skrivedidaktik

Eva Maagerå, Elise Seip Tønnessen
Multimodal tekskompetence

Hanne Wacher Kjærgaard, Jørgen Bering Asmussen, Lars Peter Bech Kjeldsen
Det konvergente læringsrum

 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N