LINKS

Denne samling af links giver brugeren
 1. en samlet oversigt over samtlige links nævnt i bogen Musikterapi: Teori – Uddannelse – Praksis – Forskning
 2. supplerende links inden for en lang række områder:
 • Musikterapiuddannelsen AAU
 • Musikterapiforskning
 • Musikterapiorganisationer
 • Viden om musikterapi
 • Litteratursøgning
 • Musikterapitidsskrifter
 • Musikterapiforlag
 • Musikeksempler i bogen
 • Omtale af musikterapi i officielle styrelser
 • Patientforeninger
 • Andre links

Siden opdateres løbende. Redaktør:lobo@hum.aau.dk

Musikterapiuddannelsen AAU

Musikterapiuddannelsen Aalborg Universitet

http://www.musikterapi.aau.dk/


Information om musikterapiuddannelsen og fagbeskrivelser:

www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/

www.studieguide.aau.dk/uddannelser/bachelor/30918/


PROMUSA: Eftervidereuddannelse i Professionsrettet Musikanvendelse, Aalborg Universitet København

http://www.evu.aau.dk/heltid-paa-deltid/promusa/


Det internationale musikterapi-forskeruddannelsesprogram, Aalborg universitet

www.mt-phd.aau.dk


Musikterapiforskning

Det internationale musikterapi-forskeruddannelsesprogram, Den humanistiske forskerskole, Aalborg universitet

www.mt-phd.aau.dk


Musikterapiklinikken på Aalborg Universitetshospital Psykiatrien

http://psykiatri.rn.dk/Undersoegelse-og-behandling/Flere-former-for-behandling/Behandlingsformer/Musikterapi

og

www.musikterapiklinikken.rn.dk


Den danske Cochrane-database

www.cochrane.dk

International Standard Randomised Controlled Trial Number Register

www.controlled-trials.com


Clinical Trials (US)

www.clinicaltrials.gov

Musikterapiorganisationer

Dansk Musikterapeutforening

www.dansk-musikterapi.dk


Norsk Forening for Musikkterapi

http://www.musikkterapi.no/

European Music Therapy Confederation (EMTC)

http://emtc-eu.com

American Music Therapy Association(AMTA)

www.musictherapy.org

Verdensforbundet World Federation of Music Therapy (WFMT)

www.musictherapyworld.net

Association of Music and Imagery (the Bonny Method of Guided Imagery and Music), USA (AMI)

http://ami-bonnymethod.org

European Association for Guided Imagery and Music(EAMI)

http://www.music-and-imagery.eu


Viden om musikterapi (på dansk/norsk)

Center for dokumentation og forskning i musikterapi (CEDOMUS) på AAU

www.cedomus.aau.dk

Videnbasen Nordjylland (forskerprofiler, forskningsprojekter og publikationer)

www.vbn.aau.dk

Senter for musikk og helse (Oslo)

http://nmh.no/forskning/senter_for_musikk_og_helse

UnihelseGAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforsking

http://helse.uni.no/

En verden i lyd og musik/A World of Sound and Music (Claus Bangs præsenterer sit livslange arbejde med døve, døvblinde og multifunktionshæmmede børn og unge)

http://clausbang.musikterapi.aau.dk/

Litteratur om musikterapi: Søgemuligheder via databaser/på biblioteker

Aalborg Universitetsbibliotek (AUB) (Nordens største samling af musikterapilitteratur; adgang til musikterapispecialer), søgemaskinen PRIMO

www.aub.aau.dk

Lars Ole Bondes RefWorks database, som er den eneste musikterapidatabase kan tilgås via RefShare påhttp://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init


Aalborg universitetsbiblioteks liste over databaser:

http://www.aub.aau.dk/find-materiale/databaser


Temple Universitys database:

http://www.refworks.com/refshare/?site=023481130828400000/RWWS5A1374232/012791190309483000


DVM (Det virtuelle musikbibliotek, som bl.a. indeholder digitaliserede udgaver af danske musiklitdsskrifter)

www.dvm.nu


Musikterapi - tidsskrifter

Tidsskriftet Dansk Musikterapi

www.danskmusikterapi.dk

Musikterapi i Psykiatrien Online (MIPO)

http://journals.aau.dk/index.php/MIPO/

Nordic Journal of Music Therapy

www.tandfonline.com/toc/rnjm20/current#.U2oPH8tWHIU

Ældre materiale (1998-2008) findes påhttp://njmt.b.uib.no/


Musikkterapi(Norge)

http://www.musikkterapi.no/#!tidsskriftet/cvt1

Approaches: Music Therapy & Special Music Education(Internationalt, udgivet i Grækenland)

http://approaches.primarymusic.gr/


Musiktherapeutische Umschau(Tyskland)

http://www.musiktherapie.de/index.php?id=7


British Journal of Music Therapy(England)

http://www.bamt.org/british-association-for-music-therapy-resources/journal.html


Music Therapy Perspectives(USA)

http://www.wmich.edu/musictherapy/mtp/index.html


Journal of Music Therapy(USA)

http://jmt.oxfordjournals.org/


The Canadian Journal of Music Therapy

http://www.musictherapy.ca/en/publications/journal.html


Voices - A World Forum for Music Therapy

https://voices.no/index.php/voices


Music Therapy Today (WFMTs online-tidsskrift)

http://www.wfmt.info/music-therapy-today/


Imagine Magazine. Early Childhood Music Therapy (gratis online-tidsskrift)

http://imagine.musictherapy.biz/Imagine/home.html


Journal of the Association for Music and Imagery(USA)

http://ami-bonnymethod.org/


Musikterapiforlag

Barcelona Publishers (amerikansk forlag, som udelukkende udgiver musikterapibøger og –materialer)

www.barcelonapublishers.com


Jessica Kingsley Publishers (engelsk forlag, som har specialiseret sig i litteratur om de kunstneriske terapiformer)

http://www.jkp.com/

Musikeksempler omtalt i bogen, samt links til andre musikeksempler

Pop & Kompagni (2002): “Længe leve livet”

http://www.you­tube.com/watch?v=bhVobTo9kF8)


Bjälluköret, Island

http://www.tonstofan.is/is/myndbond/index/video/11


Ustad Khan: “Listen to the Nay”

http://www.youtube.com/watch?v=JSW-AvMYBM0

Projekt Skoleparathed – 9 små film om integration via musik og leg (Mathias Granum)

http://www.integrationsviden.dk/skole-uddannelse/for-skole-indsats/inspirationsfilm-til-arbejdet-med-bornegrupper/#.VCHGPkRynmg

Omtale af musikterapi i officielle styrelser

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/suu/spm/344/svar/1055979/1252054/index.htm

Socialstyrelsen

http://socialstyrelsen.dk

http://socialstyrelsen.dk/aeldre/demens/tema-om-musik/forskning

http://www.socialstyrelsen.dk/aeldre/demens/tema-om-musik/praksiseksempler/musikterapi-1

http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/socialpsykiatri/udgivelser/bladet/2008/nr.1-tema-dokumentation/for-fa-musikterapeuter-i-socialpsykiatrien

Patientforeninger

www.hjerteforeningen.dk

www.cancer.dk

www.flygtning.dk

www.hjernesagen.dk

www.hjerneskadeforeningen.dk

www.stressforeningen.dk

www.alzheimer.dk

Andre links

Gode beskrivelser af hjernen, McGill Universitet

http://thebrain.mcgill.ca

 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N