Ledelse & Læring

Hensigten med serien 'Ledelse & Læring' er at udgive bøger, der kan bidrage med inspiration inden for det faglige spændingsfelt, hvor ledelse og læring er på dagsordenen. Nogle udgivelser vil være mere teoretisk tunge, mens andre er mere praktisk orienterede. I nogle tilfælde vil tyngden være på det ledelsesmæssige, i andre tilfælde på læringsaspekter for organisationer og individerne i dem.

Det faglige spændingsfelt 'Ledelse & Læring' er bredt. Det rummer på den ene side ledelse i en læringsmæssig kontekst med fokus på understøttelse af læring i organisationer – og på den anden side læring i en ledelsesmæssig kontekst med fokus på læreprocesser, der støtter ledelse og ledelsesudvikling i organisationer. Serien redigeres af Claus Madsen, der er cand.pæd.soc. og doc.stud. i ledelse samt foredragsholder, underviser, facilitator, coach og konsulent inden for spændingsfeltet Ledelse & Læring i konsulentvirksomheden Learning-Impact.

 


Peter M. Senge
Den nødvendige revolution

Emi Osono
Ekstreme Toyota
Paul Otto Brunstad
Klogt lederskab
Henrik Berggren Jessen og Claus Madsen
Ildfast i krydsild
Chris Argyris
Fælder i organisationer
Mihaly Csikszentmihalyi
God forretning

 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N