Læsevejlederen


UDGÅR

Læsevejlederen' er er en udgivelsesrække, der følger op på den betydelige opmærksomhed på læsning, som opstod i kølvandet på læreruddannelsesloven 2006. Med denne serie udgiver Klim centrale værker inden for dette felt.
Serien erstattes af Literacy og læring.

Astrid Roe
Læsedidaktik

Ivar Bråten (red.)
Læseforståelse - læsning i videnssamfundet ...

Camilla Fast
Literacy – i familie, børnehave og skole

Mette Nygaard Jensen
At læse med børn - dialogisk oplæsning i dagtilbud

Eva Maagerø & Elise Seip Tønnesen (red.)
At læse i alle fag

Monica Reichenberg
Veje til læseforståelse

Trine Solstad
Læs mere!

Elis Seip Tønnessen
Sammensatte tekster

Bente Aamotsbakken & Susanne V. Knudsen
At tænke teori

Diane H. Tracey & Lesley Mandel Morrow
Læsningens linser

Lisbeth M. Brevik & Ann Elisabeth Gunnulfsen
Læs mindre – forstå mere!

Jon Smidt, Randi Solheim og Arne Johannes Aasen
På sporet af god skriveundervisning
 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N