Lærerens grundfaglighed


'Lærerens grundfaglighed' er en udgivelsesserie, der imødekommer lærerfagets grundlæggende faglighed, dets metoder og begreber.

Bøgerne i denne serie går i dybden med centrale problemstillinger i lærerens arbejde med at varetage elevers læring, udvikling, trivsel og dannelse. Der er fokus på at formidle viden, argumenter og forskningsresultater om lærerfagets faglighed på en praksisnær måde.

Udgivelserne spænder fra studiebøger inden for det pædagogiske fagområde i læreres grund-, efter- og videreuddannelse til den konkrete undervisningspraksis.

Serien erstatter Pædagogik til tiden og Pædagogiske linjer.Therese Nerheim Hopfenbeck
Strategier for læring

Mikael Jensen
Læringens fundamenter

Tor Arne Wølner
Kriteriebaseret vurdering

Lisbeth Lunde Frederiksen, Karen Marie Hedegaard (red.)
Veje til professionel udvikling

Karen Marie Hedegaard, Anja Madsen Kvols, Benedikte Vilslev Petersen (red.)
Pædagogik og lærerfaglighed

Ray Svanberg, Hans Petter Wille (red.)
Må ikke slettes

 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N