Kulturklassikere

'Kulturklassikere' består af værker, der betragtes som milepæle i forståelsen af det moderne samfund. Kulturområderne er: billedkunst, musik, arkitektur, litteratur, filosofi, sociologi og psykologi.

Klassikerbegrebet forstås bredt, og fælles for titlerne er, at de er centrale inden for hvert deres område og har modstået tidens tand. Serien redigeres af Vagn Lyhne.

John Locke
Tanker om opdragelsen
Aristoteles
Tre naturfilosofiske tekster
Denis Diderot, Jean le Rond d'Alembert, (red.)
Den franske encyklopædi – Et udvalg
Theodor W. Adorno
Mahler – en musikalsk fysiognomik
Theodor W. Adorno
Wagner – forsøg på en tolkning
Hannah Arendt
Eksistens og religion – tænkning mellem tradition og modernitet
Hannah Arendt
Om revolution
Michail Bakhtin
Rum, tid og historie – kronotopens former i europæisk litteratur
Charles Baudelaire
Det moderne livs maler
Jeremy Bentham
Panoptikon – Magtens øje
Carlo Ginzburg
Osten og ormene – kosmos ifølge en 1500-tals møller
Johannes Jørgensen
Essays om den tidlige modernisme
Immanuel Kant
Om pædagogik
Erwin Panofsky og Pierre Bourdieu

Gotik – arkitektur, skolastik, habitus
Thomas De Quincey
En engelsk opiumbrugers bekendelserThomas De Quincey

Om mordJean-Jacques Rousseau
Politiske skrifter
John Ruskin
Arkitekturens syv lamper
Tzvetan Todorov
Den fantastiske litteratur – en indføring
Ludwig Wittgenstein
Den blå og den brune bog
Ludwig Wittgenstein
Kultur og værdi – spredte bemærkninger
Ludwig Wittgenstein
Sidste skrifter om den filosofiske psykologi II
Oscar Wilde
De profundis
Mary Hunter Austin
Det regnløse land

 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N