Telefonerne er ňbne
Mandag-Torsdag: 9.00-16.00
Fredag: 9.00-15.00

Generelle henvendelser til forlaget

Bestillinger sendes til

Sp°rgsmňl til °konomi
Forlaget Klim kan ikke modtage eller pňtage sig ansvar for manuskripter tilsendt uden forudgňende aftale. Manus og andet materiale, som indsendes uopfordret, vil ikke blive returneret eller besvaret. Uopfordrede henvendelser angňende ansŠttelse, oversŠttelse og korrektur kan ikke forventes besvaret.


Karen Lise S°ndergaard Brandt
karenlise@klim.dk
72 34 45 16
Redakt°r, pŠdagogik og uddannelse


Dorthe Dencker
dorthe@klim.dk
72 34 45 18
ěkonomiansvarlig og digital redakt°r


Christinna Lykkegaard Nilsson
72 34 45 21
Grafisk designer


Jon Toke Brestisson
72 34 45 11
Redakt°r, nonfiction


Kasper Kaufmann
kasper@klim.dk
72 34 45 20
Redakt°r, fiktion og nonfiction


Helle Riis Brandborg
helle@klim.dk
72 34 45 14 / 20 61 51 95
Salgsansvarlig


Michael Nonboe
michael@klim.dk
72 34 45 19
Redakt°r og produktionsansvarlig


Marie Pedersen
marie@klim.dk
Redaktions- og marketingassisten


Sofie Poulsen
sofie@klim.dk
Grafisk designer

Camilla Rohde S°ndergaard
camilla@klim.dk
72 34 45 17
Redakt°r og rettighedsansvarlig

 

 

I N D K ě B S K U R V L O G I N