Telefonerne er ňbne
Mandag-Torsdag: 9.00-16.00
Fredag: 9.00-15.00

Generelle henvendelser til forlaget

Bestillinger sendes til

Sp°rgsmňl til °konomi
Forlaget Klim kan ikke modtage eller pňtage sig ansvar for manuskripter tilsendt uden forudgňende aftale. Manus og andet materiale, som indsendes uopfordret, vil ikke blive returneret eller besvaret. Uopfordrede henvendelser angňende ansŠttelse, oversŠttelse og korrektur kan ikke forventes besvaret.


Dorthe Dencker
dorthe@klim.dk
72 34 45 18
ěkonomiansvarlig, digital redakt°r


Christinna Lykkegaard Nilsson
72 34 45 21
Grafisk designer


Jon Toke Brestisson
72 34 45 11
Redakt°r (barselsorlov)


Kasper Kaufmann
kasper@klim.dk
72 34 45 20
Redakt°r


Helle Riis Brandborg
helle@klim.dk
72 34 45 14 / 20 61 51 95
Salgsansvarlig


Michael Nonboe
michael@klim.dk
72 34 45 19
Redakt°r, produktionsansvarlig


Marie Pedersen
marie@klim.dk
Redaktionskoordinator


Camilla Rohde S°ndergaard
72 34 45 17
Redakt°r, presse


 

 

I N D K ě B S K U R V L O G I N