Løgstrup Biblioteket

'Løgstrup Biblioteket' omfatter værker af  K.E. Løgstrup, der alle udgives med nye efterskrifter, samt en række kommentarbind, monografier og antologier.

'Løgstrup Biblioteket' redigeres af David Bugge, Peter Aaboe Sørensen, Michael Nonboe og Camilla Rohde Søndergaard.

Løgstrups værker


K.E. Løgstrup
Norm og spontaneitet
(Med nyskrevet forord af tidligere biskop Kjeld Holm)


K.E. Løgstrup
Kants æstetik
(Efterskrift ved Peter Aaboe Sørensen)
K.E. Løgstrup
Den erkendelsesteoretiske konflikt
(efterskrift ved Kees van kooten Niekerk)
K.E. Løgstrup
Den etiske fordring
(efterskrift ved Hans Fink)
K.E. Løgstrup
Kants kritik af erkendelsen og refleksionen
(efterskrift ved Peter Aaboe Sørensen)
K.E. Løgstrup
Martin Heidegger
(efterskrift ved Jørgen Dehs)
K.E. Løgstrup og Hal Koch
Venskab og strid – brevveksling med Hal Koch
K.E. Løgstrup
Kierkegaaards og Heideggers eksistensanalyse og dens forhold til
forkyndelsen

K.E. Løgstrup
Opgør med Kierkegaard
(Efterskrift ved Svein Aage Christoffersen)
K.E. Løgstrup
Ophav og omgivelse
(Efterskrift ved Hans-Jørgen Schanz)
K.E. Løgstrup
Det uomtvistelige
(Efterskrift ved Peter Aaboe Sørensen)
K.E. Løgstrup
Etiske begreber og problemer
(Efterskrift ved Bjørn Rabjerg)
K.E. Løgstrup
Skabelse og tilintetgørelse
(Efterskrift ved Ole Jensen)
K.E. Løgstrup
Kunst og erkendelse


Sekundærlitteratur


David Bugge
Hinandens verden
– Ledsager til K.E. Løgstrups Den etiske fordring
David Bugge
Kompendium til K.E. Løgstrup: Den etiske fordring

 Svend Andersen
Af og til intet
– Ledsager til K.E. Løgstrups Skabelse og tilintetgørelse
Jakob Wolf
Mennesket i universet
– Ledsager til K.E. Løgstrups Ophav og omgivelse

 


David Bugge
Løgstrup og litteraturen
Bjørn Rabjerg
Tilværelse og forståelse
Ole Morsing
Løgstrup & Sløk
Kari Martinsen
Løgstrup og sygeplejen
David Bugge med bidrag af Bente Kasper Madsen og tekster af K.E. Løgstrup
Løgstrup & skolen
Mogens Pahuus
Løgstrup & kunsten
Svend Andersen
Løgstrup & Luther
Bjørn Rabjerg
Løgstrup & Kierkegaard
David Bugge og Peter Aaboe Sørensen (red.)
Livtag med den etiske fordring
David Bugge og Michael Schelde (red.)
Livtag med Løgstrup og Grundtvig
 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N