Sissel-Jo Gazan
Sissel-Jo Gazan (født 1973) har skrevet hele sit liv. Rejsebeskrivelser fra Middelhavet, kronikker, artikler fra rejser i Mellemamerika, USA og Afrika. Som 19-årig tog hun til Lissabon, og her har hun skrevet Når man kysser i august .
 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N