Ophelia Achton
Ophelia Achton er biolog og har mange års erfaring med børns naturoplevelser, både som daglig leder af naturskolen og besøgslandbruget "Mariendals Grønne Værksted" nær Århus og som naturlegepladsdesigner og -konsulent.
Hun er desuden naturfagslærer på Ikast Seminarium og en meget benyttet foredragsholder.
Bøger af denne forfatter:

 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N
229,00
Naturfag
Ophelia Achton