Ole Jensen
Ole Jensen er dr.theol., fhv. lektor og professor i teologi ved Aarhus og Københavns Universiteter, domprovst i Maribo, forstander for Grundtvigs Højskole og rektor for Præsternes Efteruddannelse.

Blandt hans vigtigste udgivelser kan nævnes 'I vækstens vold',  'På kant med klodens klima' og 'Historien om K.E. Løgstrup'.
Bøger af denne forfatter:

 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N
299,95
Og så alligevel ... –...
Ole Jensen