Ole Fredrik Lillemyr
Ole Fredrik Lillemyr er læreruddannet med en magistergrad i pædagogik. Han er professor siden 2004 ved Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim. Forfatteren har lang undervisningserfaring fra grundskolen, pædagogseminariet og universitetet. Han har også bred erfaring fra deltagelse i reformarbejde og skole- og børnehaveforskning og er desuden engageret i internationalt forskningssamarbejde.
 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N