Nils Christie
Nils Christie har været professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo siden 1966. Han har magistergrad i sociologi fra 1953, blev dr. philos. i 1960. I en årrække var han bestyrer ved Institutt for kriminologi og strafferett, UiO. Formand i Nordisk Samarbejdsråd for kriminologi, æresdoktor ved flere universiteter, og en aktiv deltager i samfundsdebatten. Christie blev tildelt Fritt Ords Pris i 2001.
 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N