Kirsten Krogh-Jespersen
Seminarielektor, cand.pæd., ph.d.
Som seminarielærer har forfatteren gennem 30 år været beskæftiget med lærernes grund-, efter- og videreuddannelse. Hun har desuden fungeret som konsulent i forbindelse med læreres udviklingsarbejder i folkeskolen, været projektleder på erfaringsindsamlingsprojekter for Undervisningsministeriet og deltaget i forskningsprojekter ved Danmarks Lærerhøjskole.

Hun har desuden et omfattende fagligt forfatterskab bag sig og redigerer sammen med Jørgen Kuhlmann og Andreas Striib fagbogsserierne Pædagogik Til Tiden, Pædagogiske Linjer og Videnskabelse.
Bøger af denne forfatter:

 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N
299,00
Professionsdidaktik
Karen Marie m.fl.
 
299,00
Uddannelse og dannelse
Erling Lars Dale
 
199,95
Om undervisning
Kirsten m.fl.