Jørgen Kuhlmann
Læreruddannet og cand. phil. i dansk.Lektor i dansk og almen didaktik på VIA University College,
læreruddannelsen i AarhusUnderviser i linjefaget dansk/ de mindste og på
læsevejlederuddannelsenEkstern fagredaktør på forlaget KLIM siden 1995Medlem af Dansklærerforeningens bestyrelse og redaktør på
forlaget 1979-1990


Jørgen Kuhlmann er blandt andet redaktør af serien Læsevejlederen.
 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N