John Max Pedersen
John Max Pedersen blev født den 4. september 1942 i arbejderkår i provinsen. Han døde den 10. september 1992, kort efter sin 50 års fødselsdag. Han var politisk aktiv hele sit liv og skrev en lang række bøger, artikler, pamfletter og taler, foruden de mange romaner, digte og fortællinger, som han hver og en betragtede som en del af den politiske kamp for et socialistisk samfund. Han var desuden en spændende og overraskende, realistisk og surrealistisk maler, hvad fremgår af det selvportræt, som pryder forsiden af hans novellesamling Mytteri i december.
 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N