Joachim Wrang
Joachim Wrang (født 1970) er cand.mag. i filosofi fra Syddansk Universitet. Han har beskæftiget sig med sammenhængen mellem dels historiske og dels invariante træk ved den menneskelige væren og forskellige teoretiske og praktiske forestillinger om samfundets ideelle indretning. Han har desuden skrevet om sammenhængen mellem menneskesyn og retspolitik og om problemer ved overvågning.
Joachim Wrang arbejder også som oversætter af faglitteratur.
 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N