Hanne Mette Ochsner Ridder
Hanne Mette Ochsner Ridder (f. 1963) er musikterapeut, ph.d. og ekstern lektor på musikterapiuddannelsen ved Aalborg Universitet. Hun har forsket i anvendelsen af sang i individuel musikterapi med svært demensramte i samarbejde med Plejehjemmet Caritas og det internationale ph.d.-program for musikterapeuter ved Aalborg Universitet. Hun er cand.phil. i musikterapi fra 1989 og har siden undervist i musik og arbejdet som musikterapeut i både Tanzania, Tyskland og Danmark. Fra januar 1995 har hun været ansat som musikterapeut på Plejehjemmet Caritas. Hanne Mette Ochsner Ridder er en erfaren formidler af musikterapeutisk arbejde, specielt inden for demensområdet, og har været hovedtaler ved både nationale og internationale konferencer. Hun har desuden skrevet adskillige tidsskriftsartikler og bidrag til bøger.
Bøger af denne forfatter:

 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N
249,00
Musik & demens
Hanne Mette Ochsner m.fl.