Finn Salbøg Birkelund
Finn Salbøg Birkelund er cand.scient. og lektor ved Jysk Center for Videregående Uddannelse og har tidligere været lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet
og Danmarks Pædagoghøjskole inden for området ‘ledelse og organisation’.
Han fungerer som foredragsholder og konsulent i organisationer, kommuner
og institutioner og har deltaget i flere udviklingsprojekter.
Af publikationer kan nævnes: ‘Institutionskultur - en anderledes nøgle til institutionens liv’ (i antologien: Pas på pædagogikken, C.A. Reitzels Forlag, 1997) og ‘Institutionel ledelse i et moderne/postmoderne spændingsfelt’ (i antologien: På tværs og på trods, Kroghs Forlag, 1999).
Bøger af denne forfatter:

 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N
269,00
Organisationsforståelse i...
Finn Salbøg m.fl.