Uffe Geertsen
Uffe Geertsen er civilingeniør. Har bl.a. arbejdet som lærer i naturfag og samfundsfag på højskolerne i Askov, Båring og Kolding. 1974-76 sekretariatsleder for Folketingets Energi Oplysnings Udvalg og fra 1977 til 95 leder af Mellemfolkeligt Samvirkes oplysningsafdeling. Fra 1995 medarbejder ved Det Økologiske Råd, hvortil han stadig er knyttet.
Uffe Geertsen har – inden for dokumentation, undervisning og skribentvirksomhed – gennem mange år arbejdet med energi- og miljøpolitik og med samfundsudvikling i dansk og international sammenhæng, herunder også hvad angår udviklingslandene. Han har skrevet og redigeret en række bøger og tidsskrifter – og deltager hyppigt i den offentlige debat.
Nyeste udgivelse: ”Vindkrafteventyret og de globale kriser”,  Klim, 2009

Bøger af denne forfatter:

 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N
75,00
Vindkrafteventyret -
Uffe Geertsen