Sven Erik Nordenbo
Professor, ph.d., mag.art. (filosofi) et cand.mag. (teoretisk pædagogik). Direktør for Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet. Har i mange år arbejdet med pædagogisk teori og didaktik, herunder med pædagogisk videnskabsteori, metateori, dannelsesteori, moralpædagogik, følelsernes pædagogik og pædagogikkens idéhistorie. Har deltaget i omfattende evalueringer af gymnasieskolen og voksenpædagogiske uddannelser og projektledet flere kvantitative og kvalitative undersøgelser af pædagogiske forhold. Har været formand for programkomiteen for Uddannelsesforskning og Kompetenceudvikling under Det Strategiske Forskning, og har siden 1992 været National Redaktør ved Scandinavian Journal of Educational Research . Har forfattet/redigeret tolv bøger og publiceret over hundrede faglige artikler.
 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N
199,95
Samlede fortællinger I
Edgar Allan Poe
 
1.199,95
Mænds hjerter (mp3-udgave)
Nickolas Butler
 
299,95
Kollegavejledning med...
Per Lauvås