Steen Busck
Steen Busck (f. 1939) har indtil 2009 været lektor i historisk metode ved Aarhus Universitet og undervist ved en række andre universiteter, bl.a. på Færøerne og i Grønland. Han har undervist i lokalhistorie på Jysk Åbent Universitet og skrevet en  bog og en række artikler og skuespil om lokalhistoriske emner, men har altid bestræbt sig på at forbinde det lokale med det globale, lokalhistorien med verdenshistorien, som han i øvrigt også har skrevet en bog om.
Bøger af denne forfatter:

 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N
699,00
Et landbosamfund i opbrud...
Steen Busck