Premchand
Den store styrke i Premchands litteratur er især, at han får os til at se ting fra vinkler, som vi måske ikke selv ville have set: Vi kan ligefrem få en slags sympati for mennesker, som vi ellers ville have haft svært ved overhovedet at finde nogen formildende træk ved.

Med smerten dybt i sit hjerte har han skildret ulykkelige skæbner på en ofte rørende og tankevækkende måde – nogle gange, så selv det dybt tragiske bliver næsten komisk.

 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N