John Dewey
John Dewey (1859-1952) var professor i filosofi og pædagogik ved universitetet i Chicago og en af USA's mest indflydelsesrige filosoffer. Han var også en uhyre produktiv forfatter, hvis samlede værker - udgivet fra 1960 til 1990 - fylder 37 bind.
    På dansk er tidligere udkommet 'Erfaring og opdragelse' og 'Rekonstruktion i filosofien'. Begge tekster indgår i Hans Fink (red.): 'John Dewey' (1969/2000).
    I 2005 udgav Klim desuden Deweys hovedværk 'Demokrati og uddannelse' og i 2009 en anden af Deweys vigtigste bøger, 'Hvordan vi tænker'. I 2007 udkom antologien 'Med Dewey in mente'

Her følger nogle dokumenter fra oplægsholderne på Deweykonferencen oktober 2009.

Svend Brinkmann: Deweys psykologi mellem darwinismen og postmodernismen

Bente Elkjær: Læring mellem viden og handling

Claus Madsen: Dewey og læring

Hans Dorf og Per Munch: Dewey og uddannelse

Claus Madsen og Per Munch: Redaktionel introduktion til John Deweys Hvordan vi tænker


Bøger af denne forfatter:

 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N
279,95
Hvordan vi tænker
John Dewey
 
399,95
Demokrati og uddannelse
John Dewey